Polityka prywatności

Polityka prywatności bloga Bookowa

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Bookowa o adresie www.bookowa-pisze.blogspot.com.
Właścicielką bloga Bookowa jest Klaudia Hrynczyszyn. Kontakt z autorką bloga możliwy jest za pomocą adresu email tj. klaudiahrynczyszyn@interia.pl. Właścicielką bloga jest administrator danych.  


§1 Definicje


Na potrzeby polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenia pojęć:

- Administratorka, właścicielka bloga - Klaudia Hrynczyszyn zamieszkująca w Polsce.

- Blog - blog Bookowa dostępny jest na platformie blogger pod adresem: www.bookowa-pisze.blogspot.com

- Użytkownik - każda osoba fizyczna bądź prawna, która odwiedza i przegląda bloga oraz jego zawartość.

- Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - dane informatyczne przechowywane w urządzeniu użytkownika tj. smartfon, komputer czy tablet.


§2 Dane osobowe

I. Przetwarzanie danych

1. Administratorem danych użytkownika jest wyłącznie administrator opisany §1 pkt. 1.

II. Podanie danych przez użytkownika

2. Podanie swoich danych przez użytkownika jest dobrowolne w każdym przypadku kiedy ewentualnie byłoby to potrzebne.
3. Nie wyrażenie ewentualnej zgody na podanie danych może (nie musi) skutkować problemami w funkcjonowaniu odpowiednim bloga.

III. Gromadzenie danych przez administratora

4. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych za pomocą narzędzi, które udostępnia nam platforma Blogger.
5. Administrator nie udostępnia danych, które przekazywanych jemu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
6. Administrator nie posiada odpowiednich narzędzi, które pozwoliły mu określić czas przechowywania zgromadzonych danych wyniku ich specyfiki. Nie będą one przechowywane dłużej niż do momentu zamknięcia owego bloga. 


IV. Podstawa przetwarzania danych

7. Dane w celach opisanych w §2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Uprawnienia użytkowników

8. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych, w tym w szczególności do:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
c. prawo do przenoszenia danych;
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora

                                         §3  Pliki Cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Bloga;
  • dostosowanie zawartości strony do preferencji danego Użytkownika;
  • w celach statystycznych
  • w celach marketingowych
2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoich urządzeniach końcowych Użytkownika, np. komputerze, smartfornie lub tablecie; 
2a. Dokonanie przez Użytkownika opisanych powyżej czynności może doprowadzić do tego, że korzystanie z Bloga może być utrudnione. 

§4 Pozostałe

  • Na blogu będzie można znaleźć posty lub zdjęcia, w których pojawić się będą mogły linki do sklepów internetowych, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te będą prowadzić użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakość tych stron. 
  • W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na blogu Bookowa.

Jako administrator strony, powierzam dane: platformie Blogger na której znajduje się blog.

Najchętniej czytane!